Grensoverschrijdende fietsverbinding langs eeuwenoud erfgoed

De gemeente Echt-Susteren heeft in samenwerking met gemeenten Sittard-Geleen, Maaseik (BE), Selfkant (DE) en met Visit Zuid-Limburg, het initiatief genomen voor het realiseren van een internationaal project. Dit project, gesubsidieerd door Interreg Deutschland-Nederland, verbindt en ontsluit stilte- en bezinningsplekken binnen de vier gemeenten. Dit project omarmt niet alleen de gezamenlijke historie, maar geeft bovendien een impuls aan het toerisme in deze grensregio.

Grensoverschrijdende (fiets)verbinding

De vier grensgemeenten hebben veel plekken en monumenten van historische waarde. Zo heeft iedere gemeente een monument met religieus erfgoed dat meer dan 1000 jaar oud is. Dat zijn de Sint-Amelbergabasiliek in Susteren, het Salviuskerkje in Limbricht, de Sint Annakerk in Aldeneik (BE) en de Sint Nicolaaskerk & Quirinus kapel in Millen (DE). Deze en veel andere plekken en monumenten worden met elkaar verbonden via de reeds bestaande en succesvolle fietsroutes genaamd ‘Bezinningsfietsroute’ van de gemeente Echt-Susteren en de ‘Route vol Verwondering’ van Visit Zuid-Limburg. Beide routes worden uitgebreid naar de buurlanden Duitsland en België zodat de route via drie landen letterlijk grensoverschrijdend wordt. Beide routes samen zijn meer dan 100 km lang. Fietsers kunnen de route via ieder gewenst Nederlands, Belgisch of Duits fietsknooppunt starten. Deze fietsknooppuntsystemen sluiten vloeiend op elkaar aan. Onderweg kunnen fietsers genieten van de oevers van de Maas, prachtige stilteplekken en zich zowel fysiek als digitaal verwonderen over de historie die deze regio bezit. De beide fietsroutes worden niet alleen uitgebreid maar ook vertaald zodat zowel de Nederlandse als ook de Belgische en Duitse toeristen én inwoners kunnen profiteren van deze internationale samenwerking.

Binnenkijken via 360-graden audio- en videotours

De 1000 jaar oude monumenten zijn niet altijd geopend en worden, net zoals de andere monumenten in de route, digitaal ontsloten via een 360 gradentour. Dit betekent dat bezoekers met een smartphone de tweetalige bordjes aan de gevels van de monumenten kunnen scannen via een QR-code. Vervolgens kunnen zij via de smartphone binnenkijken en luisteren naar de historische verhalen in het Nederlands én Duits. Alvast een voorproefje nemen op deze belevingen? Bezoek dan de websites www.hetsmalstestukjenederland.nl/beleven en www.visitzuidlimburg.nl/routevolverwondering

Interreg Deutschland-Nederland

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg Deutschland-Nederland. Een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling die een totaal bedrag van € 25.000 subsidieert. De vier gemeenten investeren gezamenlijk ook € 25.000 om het project te financieren. Naar verwachting is het project in mei 2025 gereed en wordt het gezamenlijk én feestelijk gepresenteerd.

Het project stilte- en bezinningsplekken wordt mogelijk gemaakt door het Interreg Programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie (EU) en de programmapartners.