Toegankelijkheid

Dit platform van Het Smalste Stukje Nederland, bestaande uit een desktopversie en een mobiele applicatie, wordt aangeboden door de gemeente Echt-Susteren. Als overheidsinstantie, mét het Cittaslow-keurmerk, vinden wij het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Daarom is het belangrijk dat ook dit platform digitaal toegankelijk is.

Dat betekent:

- Goed bereikbaar op alle apparaten, ook met technische hulpmiddelen;
- Goed leesbaar (lettergrootte aanpasbaar, juist kleurgebruik, voldoende contrast);
- Begrijpelijk (toegankelijk taalgebruik).

Toegankelijkheidseisen
De exacte toegankelijkheidseisen staan beschreven in de zogenaamde Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) en de Europese Norm EN 301549. Kijk hier voor meer informatie hierover. Dit platform wordt in 2023 geïnspecteerd op deze toegankelijkheidseisen. Heb je interesse om dit rapport in te zien? Stuur dan een mail naar info@hetsmalstestukjenederland.nl.

Toegankelijkheidsverklaring
Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren. Hierin staat in hoeverre de website of app al aan de toegankelijkheidseisen voldoet. Er staat ook in welke maatregelen de instantie neemt om de toegankelijkheid te verbeteren, inclusief een planning. Bekijk hier de toegankelijkheidsverklaring van dit platform.


Status toegankelijkheidslabel van Het Smalste Stukje Nederland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.