Liberation Route Europe

De Liberation Route Europe verbindt honderden verhalen en plekken uit negen Europese landen. Lees verder

Liberation Route Europe
De Liberation Route Europe verbindt honderden verhalen en plekken uit negen Europese landen met elkaar. De plekken bevinden zich langs de weg die de geallieerden aflegden tijdens de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Op www.liberationroute.com staan thematische routes die geschikt zijn om te wandelen of te fietsen.

Stichting op Vleugels der Vrijheid
Op 10 september 1942 stortte een Short Stirling, een bommenwerper van de Royal Air Force, neer in een moerassig weiland naast de Abdij Lilbosch in Pey. Door de crash verloren 2 vliegeniers hun leven, werd 1 gevangen genomen, wist 1 te ontsnappen en zijn er 4 tot op heden nog steeds vermist. Bovendien kwamen verschillende koeien en paarden, die in deze wei stonden, om het leven en een aantal was ernstig verbrand.
De volgende ochtend kreeg Joep Jennissen, een 16-jarige boerenknecht, de opdracht het overgebleven, gewonde vee uit de wei te halen. Joep Jennissen heeft zich vanaf 1999 ingezet voor de berging van de omgekomen bemanning van de bommenwerper. Toen dat in eerste instantie niet mogelijk bleek, heeft hij gepleit voor een grafmonument ter plaatse, om hen te herdenken die hun leven gaven. Uiteindelijk is hieruit de stichting ontstaan, waarna werd besloten om alle vliegeniers van de geallieerde strijdkrachten te herdenken die tijdens WO2 met hun vliegtuig zijn gecrasht in de gemeente Echt- Susteren. Op de parkeerplaats van de Abdij Lilbosch vindt u ons hoofdmonument.

De Abdij Lilbosch, het Sint Bernarduscollege & de bunker in Oorlogstijd
Voor het gebied van Lilbosch, waar de Abdij en het Bernarduscollege gevestigd waren, verliepen de eerste oorlogsjaren vrij rustig en ging het normale leven zijn gang, zowel op de abdij als op het college.
In deze situatie kwam in september 1942 echter abrupt een kentering. Met veel machtsvertoon werd door het Duitse leger de abdij en het College gevorderd. De monniken van de abdij werden gesplitst in Duitsers en overige. De Duitse monniken werden ingelijfd in het Duitse leger. De toenmalige Prior en later abt Hieronymus werd in Nazi-uniform op de Maasbrug te Roermond gesignaleerd. De overige monniken werden naar kloosters elders in Nederland ‘’verbannen’’.
De leerlingen van het Bernarduscollege werden door de Directeur Pater Placidus van de situatie in kennis gesteld en naar huis gestuurd. Het hele gebied werd ‘’Sperrgebiet’’ en bewaakt door schildwachten, waardoor hetgeen zich hier allemaal heeft afgespeeld tijdens de oorlogsjaren erg onduidelijk en vaag is gebleven.
De bezetting heeft geduurd tot 19 januari 1945. Nabij de Abdij Lilbosch bevond zich op dat moment nog een sterke Duitse verdedigingslinie, die echter na een felle strijd overmeesterd werd door militairen van het Royal Scotts Regiment, ondersteund door het 5e Bataljon Borderers. De bevrijding was een feit.

Terug naar 1942. Na de beslagname door de Duitsers begonnen de soldaten kinderen uit Duitse steden die frequent gebombardeerd werden in het Sint Bernarduscollege te huisvesten. Het bezette Nederland was immers veiliger dan ‘’die Heimat’’. Dit was het zogenaamde KLV (Kinder Landes Verschikkung) programma. Om in geval van een eventuele luchtaanval toch de kinderen te kunnen beschermen, werd er in de periode 1942-1943 gestart met de realisatie van de bouw van de bunker.
De bunker is gebouwd onder toezicht van Reichskommissar in den Niederlanden, Abteilung Siedlung und Bauten. Het betreft een LuftSchutzKeller. Over het ontwerp hiervan is lang overleg gepleegd. Uiteindelijk is er gekozen voor ‘’gestandaardiseerd’’ wat betekende: In principe bomvrij en gasdicht af te sluiten.
De bunker heeft een gebroken toegang om de bunker te beschermen tegen directe aanvallen en het binnendringen van luchtdruk. Het ingangsportaal was aan de buitenzijde af te sluiten met een traliehek of houten deur. De constructie van de bunker bestaat uit booggewelven. De benodigde materialen werden aangevoerd vanaf het Julianakanaal in Echt, hoofdzakelijk met paard en wagen door mensen uit de omgeving, hetgeen vrijwillig als betaald gebeurde. De bunker is op een dusdanige afstand van het Sint Bernarduscollege gebouwd dat bij instorting het puin niet op de bunker terecht kwam. De bunker werd verbonden met een ondergrondse gang naar de Abdij toe en een ondergrondse gang naar het Sint Bernarduscollege toe.
De bunker is echter nooit gebruikt en raakte na de bevrijding in verval. Dit veranderde in 2006 toen de Stichting op Vleugels der Vrijheid de bunker in gebruik nam, deze restaureerde en er tot op heden rondleidingen in verzorgd. Interesse in een rondleiding? Kijk voor meer informatie op www.opvleugelsdervrijheid.nl!