Algemene voorwaarden lokale cadeaubon

De lokale cadeaubon Echt-Susteren (verder te noemen Lokalebon) is een cadeaubon die besteed kan worden bij deelnemende bedrijven en organisaties gevestigd in de gemeente Echt-Susteren.


Betrokken partijen

Uitgever
De Lokalebon wordt uitgegeven door de Gemeente Echt-Susteren. De uitgever heeft een website: www.hetsmalstestukjenederland.nl waarop informatie over de Lokalebon wordt gepubliceerd.
1. Voor Kopers en Begunstigden: www.hetsmalstestukjenederland.nl/lokale-cadeaubon
2. Voor Deelnemers en Wederverkopers: www.hetsmalstestukjenederland.nl/lokale-cadeaubon

Platformbeheerder
Wemaron B.V. is de beheerder van het Lokalebon platform. WeMaron zorgt voor de technische systemen, maar is geen verantwoordelijke uitgever van de Lokalebon. Kijk op wemaron.nl voor meer informatie over de platformbeheerder.

Wederverkoper
Een wederverkoper verkoopt de Lokalebon uit naam van de uitgever. Uitgever en Wederverkoper hebben hiertoe een overeenkomst gesloten. De Wederverkoper ontvangt een vergoeding voor deze werkzaamheden.

Deelnemers
De Lokalebon kan alleen besteed worden bij deelnemende organisaties. Dit zijn bedrijven en organisaties die in Echt-Susteren producten, diensten en/of evenementen aanbieden. De waarde van de Lokalebon wordt door deze bedrijven in mindering gebracht op de verkoopprijs.
Deelnemers kunnen ingenomen bonnen inleveren (claimen) bij de uitgever en krijgen 100% van de waarde van de bon vergoed. De deelnemer verplicht zich tot een correcte administratieve afhandeling van de Lokalebon. Dat betekent dat de organisatie een aangeboden Lokalebon alleen accepteert wanneer aan de gebruiksvoorwaarden voldaan is. De organisatie verplicht zich tot het correcte gebruik van de daarvoor bestemde applicaties waar hij toegang toe heeft gekregen, danwel het gebruik van een interface waarover aparte afspraken zijn gemaakt. De Deelnemer bewaard het betaalbewijs bij de inname van de Lokalebon en ‘claimt’ de Lokalebon bij de Uitgever. De Deelnemer heeft enkel recht op uitbetaling van de waarde van de geclaimde Lokalebon wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.

Koper
De koper is de persoon of organisatie die tegen betaling op rechtmatige wijze één of meerdere Lokalebon(nen) verkrijgt.

Begunstigde
De begunstigde is een persoon die op rechtmatige wijze een Lokalebon heeft verkregen. Dat kan zijn door aankoop of door ontvangst middels een aan hem geadresseerde brief of mail op basis van eerlijk verstrekte informatie. De begunstigde mag de bon vrij besteden bij een Deelnemer conform de waarde, geldigheidsduur en gebruiksvoorwaarden. De Deelnemers worden kenbaar gemaakt op de website van de uitgever.

Gebruiksvoorwaarden

Per Lokalebon kan de uitgever bepalen wat de waarde, de geldigheidsduur en de gebruiksvoorwaarden zijn.

Waarde
De Lokalebon is een cadeaubon met een vast bepaalde waarde en een uniek uitgiftenummer. De Lokalebon is nooit inwisselbaar voor geld. Goederen / diensten die worden geretourneerd, worden niet vergoed of in enige vorm gerestitueerd. In sommige gevallen is de Lokalebon een inschrijving voor of deelname aan een activiteit. Ook in die gevallen kan de Lokalebon nooit tot geldelijke restitutie leiden.

Geldigheidsduur
Iedere Lokalebon heeft een beperkte geldigheidsduur die bepaald wordt door het moment van aankoop of activatie. De Uitgever of Wederverkoper activeert de Lokalebon op het moment van aankoop. Een niet geactiveerde bon heeft geen waarde. De geldigheidsduur is twee jaar vanaf het moment van activatie. Wanneer de geldigheidsduur verstreken is, dan is de Lokalebon waardeloos en niet inwisselbaar. De geldigheid van een bon is altijd te controleren op de website van de uitgever.

Algemene voorwaarden

  • De Lokalebon is niet inwisselbaar voor geld en kan in delen besteed worden;
  • De uitgever is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal, wel kan je een bon laten blokkeren;
  • Elke verandering aan de kernmerken maakt de bon ongeldig;
  • Een deelnemer kan bepalen dat de bon niet te gebruiken is in combinatie met andere kortingsbonnen of acties;
  • De Lokalebon is beperkt geldig: tot twee jaar na datum van activatie. Het is niet mogelijke de geldigheidsdatum te verlengen;
  • Alleen geldige en geactiveerde bonnen kunnen door Deelnemers geclaimd worden bij de uitgever;
  • Geclaimde bonnen worden iedere maandag vergoed op het bij de Uitgever bekende bankrekeningnummer van de deelnemer. In het geval van feestdagen op maandag wordt dit de eerstvolgende werkdag gedaan.

Aanvullende voorwaarden
Op een Lokalebon kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen dan expliciet vermeld worden op de betreffende bonnen of op een website waarnaar op de betreffende bonnen verwezen zal worden.

De Lokalebon is enkel geldig als aan alle voorwaarden is voldaan. Het is niet toegestaan de Lokalebon op een andere manier in te zetten, te verhandelen of te verspreiden dan zoals bedoeld in deze voorwaarden.

Betaalinformatie

Via IDEAL
Je kunt je online bestelling betalen via iDEAL. Bij deze betaalmethode kun je direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen en afrekenen in de vertrouwde internetbetaalomgeving van ING.

Op rekening
Als zakelijke klant heb je bij ons de mogelijkheid om te bestellen middels betaling van een factuur vooraf. Neem dan contact met ons op via het aanvraagformulier op via lokalebon@echt-susteren.nl.

Bij de wederverkoper
De Lokalebon is verkrijgbaar bij het gemeentehuis Echt-Susteren aan de Nieuwe Markt 55. Informeer bij het betreffende verkooppunt naar de mogelijkheden.


Bestedingsinformatie

Check waarde en geldigheid op www.hetsmalstestukjenederland.nl/lokale-cadeaubon-saldo
Check bestedingslocaties op www.hetsmalstestukjenederland.nl/lokale-cadeaubon-deelnemers

Herroepingsrecht

Bij online aankopen heb je altijd recht op bedenking en herroeping. Je mag de koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden. Als je spijt hebt van de aankoop van de Lokalebon kan je dat aan ons kenbaar maken. Neem altijd eerst contact met ons op via lokalebon@echt-susteren.nl. Wij sturen je de instructies en een formulier dat je samen met de ongeldig gemaakte bonnen (schrijf het woord ‘herroepen’ op de bon) naar ons opstuurt. Wij maken dan binnen 14 dagen het aankoopbedrag over op jouw bankrekening.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop van de cadeaubon
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons, Stichting Beheer Geldmiddelen Lokale Cadeaubon (gevestigd op Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt en per e-mail bereikbaar op lokalebon@echt-susteren.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via lokalebon@echt-susteren.nl. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Contactinformatie

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt
Mail: lokalebon@echt-susteren.nl
Telefoon: 0475-478478

Overige gegevens:
KvK: 84220279
Bank: NL50INGB0007627006