Passionistenklooster Maria Hoop

Annendaalderweg 10, Maria Hoop

Door de komst van de Passionisten werd het dorp omgedoopt tot Maria Hoop. Lees verder

In 1925 kwamen de paters Passionisten naar Maria Hoop om een klooster en parochiekerk te bouwen. Omdat de Passionisten Maria vereren als degene die hoop draagt, werden de kerk en parochie vernoemd naar Onze Lieve Moeder der Heilige Hoop. De komst van de Passionisten was voor de gemeenschap zo bijzonder dat het dorp in 1953 werd omgedoopt tot Maria Hoop. De orde van de Passionisten is opgericht in 1720 in het noorden van Italië. Officieel heet deze orde de ‘Congregatie van het Lijden van Jezus Christus’. Omdat het Latijnse woord voor lijden ‘passio’ is, werden de leden van de orde de Passionisten genoemd. Zij leggen naast de gebruikelijk drie geloftes (het leven in armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid) nog een vierde gelofte af. Met de Memoria Passionis, herinnering aan het lijden, treden de Passionisten in de voetsporen van Jezus en zetten zij zich in voor mensen die lijden door ziekte of geweld.

Annendaalderweg 10, 6105 AT Maria Hoop