Natuurgebied De Rug

Natuurgebied de Rug beschermt het dorp Roosteren tegen hoogwater van de Maas en is een waterwingebied. Lees verder

Natuurgebied de Rug beschermt het dorp Roosteren tegen hoogwater van de Maas en is een waterwingebied. Het oevergrondwater dat hier opgepompt wordt, is al
deels gefilterd via het grind in de bodem langs de Maas. Natuurgebied de Rug strekt zich uit langs de oever van de Maas en maakt deel uit van Rivierpark Maasvallei. In dit groene landschap grazen de konikpaarden die regelmatig de Maas oversteken naar het Belgisch Limburg.